ФИНА МОТОРИКА

Развитието на фината моторика е изключително важен момент в цялостното развитие на детето. Научно е доказано, че развитието на моториката на ръцете е тясно свързано с развитието на речта на детето и неговото мислене. Степента на развитие на движенията на пръстите, съответства на степента на развитие на речта. При децата с нарушена реч се забелязва обща моторна недостатъчност, а така също и отклонения в развитието на движенията на пръстите на ръцете, изразени в различна степен. Движението на пръстите е в тясна връзка с речевата функция. Съществува следната закономерност:ако развитието на двигателните умения на пръстите съответстват на възрастта на детето , то и речевото развитие ще се намира в пределите на нормата и обратно-ако двигателните способности на пръстите на ръцете изостава, то ще се задържа и общото речево развитие,независимо, че общата моторика(бягане, скачане, катерене ) може да бъде в норма. Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност на детето за училище. Обикновено детето с добре развита фина моторика има и високо ниво на интелект: умее да разсъждава логически, има добре развити памет, мислене, внимание, свързана реч. Лошата моторика на пръстите на ръцете дава ниски резултати при изпълнение на различни задачи като- рисуване по контур, оцветяване, прерисуване по образец, отвързване на възли, изрязване с ножица и др. Детето бързо се уморява, губи интерес и недовършва поставената задача. Писането е сложен навик, включващ изпълнението на фини координирани движения на ръцете. Недостаттъчното развитие на фината моторика води до затруднения в писането, а оттам до негативно отношение към ученето, тревожност и др. Затова, колкото се може повече оцветявайте, свързвайте точки, рисувайте по контури - всичко това ще ви помогне впоследствие при писането на лулички и ченгелчета в първи клас.

ВИДОВЕ ИГРИ
 
Игрите със строители са най-важни за децата с лоша координация. Оставяме детето да работи на земята, като го насочваме. Тези игри са подходящи и за изучаване на различните форми – кръг, квадрат, правоъгълник, както и за подобряване на пространствената ориентация.

Късането и мачкането на хартия добре подсилва ръцете. Вестниците се късат лесно и по-удобно се държат.

Работата с глина, меки материали, тесто  действа отлично за подсилване на ръцете и раменете.  Скриваме стотинки в купчина глина и помолим детето да ги открие. Пръстите трябва доста да поработят. Колкото глината или пластелинът са по-твърди,  толкова повече сила ще трябва да използва детето.  Ако искаме да направим работата му още по-сложна,  слагаме материала за няколко минути в хладилника.
 
Избираме подходящ пъзел – с големи елементи и с интересна картинка. Развиват се зрително-пространствените умения на детето и координацията му.

Изработка на таралеж от клечки за зъби и пластелин – играта може да е част от темата «Горски животни», в която да се включи и имитация на звуковете на различните животни. За да се допълнят знанията на детето за различните видове животни, докато изработва таралежа, може да се научи да го разграничава от другите горски обитатели.

Пускане на монети в касичка – можем да използваме касички с два различни цвята.
 (например червен и син) и жетони в съответните цветове. Жетоните е желателно да имат различна големина, отговаряща на отвора на касичката.
 
Пъхане на топчета в пластмасови бутилки – отново могат да се групират по големина и цвят.
 
Творчески игри, подобни на рисуването - използваме “инструменти” с големи дръжки, напр. бояджийска четка,  бои в чашка,  големи тебешири.  Ако детето има проблеми в координацията и не обича да рисува,  ще трябва да измислим нови начини и да търсим нови пособия и техники,  за да го мотивираме.  За него би било по-лесно да рисува върху отвесна повърхност (стена,  дъска), отколкото върху водоравна (върху масата). Можем да закачим листа на стената. Може да рисува клекнало и това да развива стабилността му. Вариант на играта е и рисуването с ръце, маскирането с бои. След като лицето на детето е изрисувано, можем да му предложим да изиграе заедно с нас епизод от приказка, която сме му разказали в началото на занятието. Така ще насърчим артистичността на детето, неговата креативност и ще подобрим социалните му   умения чрез овладяването на определена роля.

Изстискване на шише - пълним пластмасово шише с боя и оставяме детето с изстискване да рисува върху голям лист хартия.
 
Рисуване и игра в пясък – пълним сандъче или леген с пясък.  Детето може да рисува с пръст,  с клечка в сух или мокър пясък. Пясъкът е подходящ и за игра с дребни фигури, чрез които се пресъздават различни сюжети.

Навиване на листове хартия на руло като работим последователно с двете ръце

С палец и показалец събираме стафиди (боб или леща) – едновременно с двете ръце или с редуване

Мачкане на мека топка

Игра с ластик или конец като с помощта на двете ръце го преплитате и получавате различни форми


 Рисуване релефно - смесваме боя с пясък.  Първо оставяме детето да работи с пръсти,  след това с крайчеца на молив,  накрая с четка.

Пластмасови букви – караме детето да ги опипа, проследи с очи,  назове, обрисува.
 
Изработване на букви от глина или пластелин

Източник niedvetesmama.blogspot.com

 


Още от категорията

« назад