КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕТЕТО В ПЪРВИ КЛАС?

Всеки родител иска да възпита детето си добре като винаги му показва кое е правилно и кое не. Посочваме грешките, но не пропускаме да похвалим постиженията. Стремим се да не се вторачваме в недостатъците, а наблягаме на заложбите, таланта, търсим скрити способности.
 
Какво се случва с детето ни когато стане първокласник?
От една страна малкият ученик се сблъсква със съвсем нов режим и правила, училищната среда е коренно различна от познатата му детска градина.
От друга страна идват уроците и домашните, които трябва да се пишат и учат най-редовно. По-голямата част от децата, разбира се има изключения, се затрудняват в първи клас. Първолаците, освен да се учат да сричат, се сблъскват с безкрайното писане на лулички и ченгелчета, кукички и чертички. Нормално е нетренираната ръчичка да среща трудности в правилното им изписване, това с по-голяма сила важи за децата левичари.
 
Как да помогнем на своето първолаче?
Няма как да пишем вместо него, но можем да подходим към проблема по различен начин като се използва  Методът на зелената химикалка или зеленото мастило.
Работата на учителят е в това да открива и отбелязва с червена химикалка грешките на ученика. С нея той подчертава не добре оформените кукички и лулички на първокласниците, допълват пропуснатите запетаи, зачертават излишните букви и т.н.
Всъщност, основното в този метод е да покаже грешките, които детето допуска.
От психологическа гледна точка обаче това не е градивна критика. Изпъква грешното и лошото, вместо хубавото и правилното. В зрителната памет на детето не се записва правилното, което е направило, а сбърканото, което учителката му е показала с червения химикал.
Методът на зелената химикалка прави точно обратното – набляга на позитивното и хубавото. Когато детето е написало много редове с кукички и лулички у дома и в училище, оградете тези, които са се получили най-добре. Може сред двадесет  да има само едно хубаво ченгелче, но то ще бъде идеалното. Така зелената химикалка ще покаже друга гледна точка, позитивната, която ще предопредели и друга вътрешна мотивация за детето. То ще разбере, че все пак има и перфектно написани знаци и ще започне да се стреми да се доближи максимално до най-доброто, което е успяло да направи.
 
 
За съжаление ние от деца свикваме да се концентрираме върху недостатъците, върху това, което не е правилно. На това ни учат в училище, такава е образователната система. Представете си, че от 20 написани знака е подчертан само един с червено, т.е. 19 са идеални, само един не е, т.е. детето в крайна сметка се справя отлично. В съзнанието му обаче се запечатва именно този един сгрешен, защото той изпъква сред останалите, върху него е съсредоточено вниманието. Останалите, макар да са много повече, се забравят.
 
Единственият начин да помогнем на детето в първи клас е като го окуражаваме и стимулираме да не се отказва, че нещата, макар и с много труд, накрая се получават. И независимо от подчертаните с червен химикал грешки от госпожата в училище, тези със зеленото мастило, които отбележим у дома, ще се увеличават все повече и повече.
 
Източник http://www.adme.ru/


Още от категорията

« назад